ด วง 4 วันเกิ ด บุญใหญ่ ด วงดี บุญบ ารมีเก่า นำพา จะได้จับเงิ นล้านย าวๆถึง 64

ท่านที่เกิ ดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรา ยจ่ายเข้ามามาก งานเงิ นที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนอ อ ก ไปอย่ างไม่มีกำหนด

จะได้เงิ นมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโ ชคด วงของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว

แต่หลัง 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ชะ ต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทอง เพศตรงข้ามผิวขาว

บุคลิกดี จะนำความโ ชคดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ยงโช ค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ร้านทอง ลองหยิบสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน

มีเงิ นก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงิ นไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์ หรือเอาไปปิดยอดห นี้คงค้ าง จนหมดห

นี้หมดสินได้ และด วงชะ ต าท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง2564

ด วงชะ ต ามีแนวโน้มจะรว ยระดับมหาเศร ษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย รว ยโช ค

เจอเ รื่ อ งร้ ายแรงก็หลุดรอดมาได้ ต กน้ำไม่ไห ล ต กไ ฟ ไม่ไหม้

จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้ และสำหรับในปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่ด วงชะ ต าท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง

ท่านที่เ กิดวันอังค าร :

ให้ระวังเ รื่ อ งการใช้จ่ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสียเงิ นมากกว่าได้เงิ น

มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงิ นกะทันหันจนแทบล้มป่วย เพราะมีค่ าใช้จ่ายที่ไม่ค าดคิดไม่ค าดฝัน

โผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง แต่หลัง 1 กันย ายน ถึง 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง มีโ อ ก าสที่จะเป็นลู กครึ่ง หรือชาวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง

มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน

เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน มีเงิ นซื้อรถ

ท่านที่เ กิดวันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญ ห าต่าง หรือความวุ่นวายอย่ างถึงที่สุด อาจโดนรัง แ ก

โดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้าง ฉะนั้นอย่ าไว้ใจใครให้มากนัก แต่หลัง 1 กันย ายน ถึง 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

มีเกณฑ์ได้ของมีค่ าจากเะศตรงข้ามที่อ่อนวยกว่า และการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ยงโ ชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอาราม

ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสu มีเงิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน

ชีวิตไม่ต้องติ ดค้ างใครอีก แถมมีเงิ นเหลือเก็บก้อนโต

ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์ : ด วงชะ ต ามีเกณฑ์ทะเล าะเบ าะแว้งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงาน

ระวังเ รื่ อ งอารมณ์ให้มาก เ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ แ ค่ น้ำผึ้งหยดเดียว

อาจทำให้หน้าที่การงานมีปัญ ห าใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรคว รมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชัน

ข้อมูลnamsaner