3วันเกิ ด มีเกณฑ์ด วงดี ถูกหว ยร างวัลใหญ่

ผู้ที่เกิ ดวันอังค าร เนื่องจากช่วงนี้ดาวอังค ารในจักร าศี อยู่ในตำแหน่งดี เรียกว่าเป็นตำแหน่งมหาจักร

โดยดวงชะต าจะดี แต่ต้องต่อสู้ ดิ้นรน ฝ่าฟัน แล้วมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโต

มีโอกาสประสบความสำเร็จ ฉะนั้น ดว งจะดี แต่จะดีแบบเหนื่อย ดีแบบต้องต่อสู้

ต้องกล้าที่จะทำ และต้องขยันให้มากเป็นพิเศษ ถ้าทำได้จะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม

ผู้ที่เกิ ดวันพุธ ได้ตำแหน่งดีถึง 2 อย่ าง คือเกษตรและอุจจ์ จึงถือได้ว่า ช่วงนี้เป็นจังหวะเฮง

จังหวะที่จะประสบความสำเร็จ มีเกณฑ์รับทรั พย์ ร ยฟ้าผ่า ปลดหนี้ปลดสิน บุญพาวาสนาส่ง

โดยเฉพาะการใช้คำพูด การขาย การติดต่อ การเจรจา ทั้งนี้ อาจมีโช คลาภจากอุปกรณ์การสื่อสาร

การพูด การคุย เพร าะเป็นตัวแทนของดาวพุธ ทั้งจากเบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง

เบอร์โทรศัพท์ของคนรัก คนในครอบครัว จะนำโ ชคมาให้

ผู้ที่เกิ ดวันศุกร์ เนื่องจากดาวศุกร์อยู่ในแม่ธาตุ และอยู่ในตำแหน่งดี เป็นตำแหน่งเกษตร าธิบดี

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด โดยดาวศุกร์เป็นด าวการเงิ น ฉะนั้น เงิ นทองจะดีขึ้น เงิ นทองจะไหลมาเทมา

เงิ นจะมีเก็บมากขึ้น จากที่ผ่านมาเงิ นออกมากกว่าเข้า รัดเข็มขัดกันแทบไม่ไหว ได้ซ้ายออกขวา

เงิ นผ่านมืออย่ างกับจับน้ำ เรียกได้ว่าพอมีเงิ นมีผลงานเข้ามา คนก็คอยมาแทะโลม มากีดกัน

จนแทบไม่มีอะไรเหลือเลย ช่วงนี้มีโอกาสจะมีเงิ นมากขึ้นเป็นกอบเป็นกำ

ข้อมูลkhaosod.