5อาชีพทำเงิ นช่วงหน้าฝน

1. ร่มเดินไปผ่านไปย่ าน BTS อโศก

เจอร้ านขายร่มอยู่เจ้านึง ร าค า 199-399 บ าท ขายดีมากโดยเฉพาะช่วงเย็นๆหลังเลิกงาน

หรือควรมี เสื้อกันฝน ถุงพล าสสติกใบใหญ่ๆเอาไว้ใส่ของกันน้ำก็น่าสนนะครับ ยิ่งถ้าเป็นแนวๆแฟชั่นด้วย วัยรุ่น-คนทำงาน คงชอบน่าดู

2. ขายรองเท้าย างการขายรองเท้าย าง

เป็นอาชีพเสริมหน้าฝน ที่อาจต้องใช้เงิ นลงทุนบ้ าง เพร าะการมีรองเท้าย างหล ากหล ายรูปแบบ

ช่วยดึงดูดความสนใจของลู กค้ าได้ดี รองเท้าย างนอกจากเป็นรองเท้าสำหรับใส่ในหน้าฝนหรือในที่มีน้ำท่วมขังบ่อยๆ

แล้ว รองเท้าย างยังมีเนื้อนุ่ม เบ า สบ าย ใส่แล้วไม่กัดเท้า การออกแบบรองเท้ายังเหมาะสำหรับการสวมใส่ในทุกโอกาส

3. ธุรกิจซัก-อบรีดการเปิ ดร้ านซัก-อบรีด

ถือเป็นธุรกิจที่ดึงดูดลู กค้ าได้เป็นอย่ างดีในช่วงหน้าฝน

โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและคนวัยทำงานจะนิยมใช้บริการร้ านซักรีด

เพร าะถ้าซักเองเสื้อผ้าอาจจะไม่แห้ง โดนฝนก็เปียกอีก ถ้าส่งร้ านซักอบรีดจะทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็ว

ร้ านจะอบให้แห้ง ไม่มีกลิ่นอับ จึงทำให้ลู กค้ ามีความสะดวกสบ ายมากขึ้น

4. ธุรกิจบริการส่งของและอาหารถึงบ้ าน

หรือ Deliveryถ้าฝนตกคุณก็เป็นอีกคนที่ไม่อย ากออกนอกบ้ านแน่ๆ

เพร าะจะออกไปไหนก็ลำบ าก ฝนตก รถติด เฉอะแฉะ ถ้าน้ำท่วมด้วย ยิ่งลำบ ากใหญ่เลย ดังนั้น

ธุรกิจบริการรับส่งของและอาหารถึงบ้ านจึงน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลู กค้ า

เพร าะลู กค้ าต้องการความสะดวกสบ าย ไม่อย ากเปียกฝน ไม่ต้องเสียเวล าจากการเดินทาง เพียงแค่นั่งรอเท่านั้นเอง

5. ธุรกิจค าร์แคร์รับล้ างรถหล ายคนอาจจะมองว่าช่วงฝนตก

จะมีลู กค้ าไปใช้บริการเหรอ แต่อย่ าลืมนะครับว่าไม่มีใครอย ากให้รถที่ตัวเองรักเลอะโคลน

จนเกิ ดสนิมหรอก หล ายคนกลัวเสื้อผ้าจะไปโดนรถ มันหงุดหงิด ไม่มีความสุขในการขับรถหรอก

เจ้าของรถบ างคนก็อาจจะมีความถี่ในการล้ างรถมากขึ้น จากสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

อาจกล ายเป็น 2-3 ครั้งช่วงหน้าฝน อาจมีโปรโมชั่น ล้ างรถภายนอกให้ฟรี

หรือรับประกันภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าล้ างรถจากคุณไป ขับออกไปแล้ว

เปื้อน สามารถนำกลับมาล้ างทำความสะอาดภายนอกได้ให ม่