เตือน 68 จังหวัด ยังฝนตกหนักต่อเนื่อง

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานทั่วประเทศไทยมีฝนตกหนักบ างแห่งในหล ายจังหวัด พร้อมเตือน ฉบับที่ 5

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือนเรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน

(มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)” ฉบับที่ 5 ระบุว่า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงตอนบนของประเทศไทยแล้ว

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. 65

ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง

ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง

ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลู กสร้ างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย