กิ่งดอกไม้ที่สะดุดตา บอกนิสัยได้ตรงมากๆ

กิ่งไม้บอ กนิสัย เลือ กกิ่งไม้ที่สะดุดต ามากที่สุดมา 1 กิ่ง

อยู่ในสังคมที่มากหน้าหล า ยต า แน่นอนว่านิสัยใจคอแต่ละคนกฏต่างกันเช่ นกัน

วันนี้เร ามีเกมจิ ต วิ ท ย ามาให้เล่นทำนายนิสัยจากกิ่งไม้ที่คุณชอบมากที่สุด

ให้คุณเลือ กกิ่งไม้ที่คุณชอบมา 1 กิ่ง เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะนิสัยใจคอลึกๆ ของคุณได้แล้ว

แล้วไปอ่ า นคำทำนายนิสัยพร้อมๆ กันค่ะ

เลือ กกิ้งไม้ อันที่ 1 ( เพื่อนซี้ เพื่อนสนิท )

คุณมีชีวิตที่รัก ในความอิสระ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสบ ายๆ ง่ายๆ คุณเปิดใจ ที่จะทำความรู้จัก

กับคนรอบข้าง และเพื่อน มากมายคุณมีความสุข ในชีวิตทุกวัน คุณเป็นคน มองโลก

ในแง่บวก แต่บ างที ก็มีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจ อยู่บ้ า งแต่คุณก็จะเสีย เวล ากับมันอยู่ ไม่นานแล้ว

คุณก็จะลืมมัน ไปเริ่มต้นใ หม่ ในสิ่งที่ทำให้ ตัวคุณนั้นมีความสุข คนที่รู้ใจคุณมากที่สุด

เลือ กกิ้งไม้ อันที่ 2 ( คนที่คุณเคยช่วยเหลือ )

คนมีความปร ารถนาดี ต่อคนรอบข้าง และคุณปร ารถนา ที่จะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

สงบเรียบง่าย คุณชอบที่จะช่วยเหลือ ผู้อื่นเมื่อเวล าที่ผู้อื่น มีปั ญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุ ก ข์ ร้อนใจ

หรือเรื่อง กลุ้มใจต่างๆ คุณมักจะยื่นมือ ให้ความช่วยเหลือ

และคอยอยู่ข้าง ๆ ถึงแม้ในบ างครั้ง คุณอาจจะช่วยอะไร ไม่ได้แต่คุณก็จะนั่ง อยู่ข้างๆ

เป็นเพื่อนเขาเรียกได้ว่า เป็นคนที่ชอบช่วย เหลือแบบทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่น ประทับใจ ตัวคุณในเรื่องนี้

เลือ กกิ้งไม้ อันที่ 3 ( ไม่มี )

คุณชื่นชอบความสันโดษ ชอบไปไหน มาไหน คนเดียวคุณชอบ ใช้ชีวิตเพียงลำพัง

ไม่ชอบสุงสิงกับใคร และไม่ชอบให้ใครมากวนใจอะไร ทั้งนั้น คุณทำงานเป็นคนสู้ชีวิต

เพร าะฉะนั้นร อบข้างของคุณนั้ นจะมีเพื่อนน้อย

แทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท หรือเพื่อนรู้ใจ ไม่ค่อยมีคน ที่ห่วงใยคุณ

และแน่นอนว่า คุณก็ไม่ค่อยสนใจ ใครแต่คุณไม่ได้ เป็นคนเยือ กเย็นหรือไม่มีความรู้สึกหรอ กนะ

เมื่อถึงเวล าที่คนอื่น ลำบ ากคุณ ก็มักจะเป็นคนยื่น มือเข้าไป ช่วยเหลือในทันทีและคุณ

ก็คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำที่ดี กับคนอื่น มาโดยตลอ ด เมื่อคนอื่นมีปั ญหา

เลือ กกิ้งไม้ อันที่ 4 ( ครอบครัว )

คุณเป็นคนเรียบร้อย คุณเป็นคนรักครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิต จิตใจ ที่ทำให้

คุณมีความสุข ในเวล า ที่คุณลำบ าก หรือคุณมีความสุขคุณก็มักจะนึก ถึงครอบครัว เป็นอันดับแรก

เพร าะพวกเขา ให้ความรัก ความห่วงใย และความอบอุ่น กับคุณโดย

เสมอมาคุณให้ความสำคัญ กับคนในครอบครัว และคอยดูแลอย่ างใกล้ชิด

และเป็นอย่ างดี ทำหน้าที่ยังไม่ข า ดตกบกพร่อง