6อาชีพลงทุนไม่เกิน 10,000 แต่กำไรดีมาก

1.ร้ านเพนท์เล็บ

ต้นทุนเบื้องต้นประมาณ 5,000 บ าทเป็นค่ าอุปกรณ์เบื้อต้นที่ควรจะมี

เช่ น เล็บสำหรับต่อ สีทาเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

การเริ่มต้นจากการเป็นร้ านเล็กๆแบบโต๊ะตัวเดียวในตล าดนัดหรือย่ านแหล่งท่องเที่ยว

มีข้อดีคือให้เร าค่อยๆ สร้ างฐานลู กค้ าและฝึกฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

แต่ก่อนหน้าที่จะเปิ ดร้ านได้ เร าควรมีความรู้ในการเพนท์เล็บแบบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องลวดล ายต่าง ๆ

2.ร้ านเครื่องดื่มชานมไข่มุก

สำหรับเงิ นทุน 10,000 บ าทอาจไม่เพียงพอให้ซื้อแฟรนไชส์เครื่องดื่มชาไข่มุก

แต่ก็เพียงพอที่จะเอามาเริ่มต้นเปิดร้ านเล็กๆของตัวเอง ด้วยการซื้อวัตถุดิบอย่ างชา

กาแฟ โอวัลติน แก้วพล าสติก น้ำแข็ง นมสด เบื้องต้นอาจลงทุนไม่เกิน 8,000 บ าท

และมองหาทำเลใกล้ๆ บ้ านอย่ างตล าดนัด หรือถ้าอยู่ในชุมช นก็อาจจะเลือกเปิดร้ านที่หน้าบ้ านตัวเองได้

3.ร้ านเนื้อย่ าง

เนื้อย่ างแค่กลิ่นก็ดึงดูดลู กค้ าได้ เป็นอีกการลงทุนง่ายๆ แต่ร ายได้ดีเว่อร์

ถ้ามีเงิ นอยู่ 10,000 บ าท ลงทุนสวยๆ กับธุรกิจนี้ได้ไม่ย าก ยกตัวอย่ างแฟรนไชส์

ต.เนื้อย่ าง มีแพคเกจลงทุนอยู่ 3 แบบ ช นิดที่ร าค าไม่เกิน 10,000 มี 2

แบบคือด้วยชุดทดลองขาย ร าค าแค่ 3,000 บ าท จะได้เนื้อโคขุนติดมัน 500 ไม้ ร าค าขายไม้ละ 10 บ าท

ขายแป๊บเดียวก็หมด หรือจะเลือกชุดขายจริง ลงทุน 6,000 บ าท ได้เนื้อโคขุนติดมัน 1,000 ไม้

ซึ่งกำไรของทุกชุด 40-60% ต่อไม้ ที่สำคัญทำเลไม่ต้องดีมากแค่มีคนพลุ่กพล่ านยังไงก็ขายได้แน่

4.ร้ านขายกระเป๋าหนัง

อาชีพขายกระเป๋าหนังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทำเงิ นที่น่าสนใจ กับเงิ นทุน 10,000 บ าท

เร าเลือกได้ว่าจะผลิตกระเป๋าหนังเอง, รับมาขายจากแหล่งขายส่ง หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

โดยกระเป๋าหนังเป็นสินค้ าแนวแฟชั่นที่คิดจะขายเร าต้องตามแฟชั่นให้ทันและมีสินค้ าที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย

5.ร้ านเค้กโฮมเมด

เบเกอรี่เป็นขนมหวานที่ได้รับความนิยมสูง อีกนัยหนึ่งยังเป็นงานศิลปะที่หล ายคนชื่นชอบ

ถ้าผู้ลงทุนมีไอเดียในการทำจะยิ่งทำให้สินค้ าดูน่าสนใจและเพิ่มมูลค่ าการขายได้มากขึ้น

แต่การลงทุนแนะนำว่าหากเป็นมือใหม่ซื้ออุปกรณ์ให ม่เ งิน 10,000

อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์มีหล ายอย่ างและร าค าค่อนข้างแพง

6.ขายอาหารตามสั่ง

เ งินทุน 10,000 บ าทไม่แนะนำให้เช่าสถานที่เปิ ดร้ าน แต่ใช้ครัวตัวเองในการทำอาหาร

และพย าย ามหาลู กค้ าเพื่อให้มีออร์เดอร์ เบื้องต้นอาจจะไม่ได้ลู กค้ ามากนัก

แต่หากเร าเป็นคนที่มีฝีมือในการทำอาหาร ลู กค้ าจะปากต่อปากทำให้เร ามีออร์เดอร์มากขึ้น