ฝนหนักตกหนัก 38 จังหวัด รับมือให้ดี

ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง เตือนประชาช นระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก

“อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 1 เมตร ขอชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง

โดยมีฝนตกหนักบ า งแห่งในภาคเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลู กสร้ าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเ สียห าย ที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่ าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้