5 วิธีดับกลิ่นในตู้เย็นให้หอมสดชื่น

1.กาแฟบด

นำถ้วยใส่ผงกาแฟบดแล้วนำไปวางไว้ที่บริเวณชั้นล่ างของตู้เย็น จะสามารถช่วยดูดซับกลิ่นไม่ดีภายในตู้เย็น

นอกจากผงกาแฟแล้ว ข้าวโอ๊ต หรือถ่านกัมมันต์ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้ านขายสัตว์เลี้ยงก็ยังเป็นทางเลือกที่อย ากแนะนำ

2.เบกกิ้งโซดา

เบกกิ้งโซดากับน้ำเป็นสิ่งที่สามารถนำมาแก้ปั ญหาเรื่องกลิ่นภายในตู้เย็นได้เป็นอย่ างดี

เพร าะมันสามารถใช้กับพื้นผิวทั่วๆ ไป วิธีการก็คือโรยผงเบกกิ้งโซดาลงบนฟองน้ำที่ผ่านการชุบน้ำหมาดๆ

จากนั้นเช็ ดบริเวณด้านในของตู้เย็น เบกกิ้งโซดาจะช่วยดูดกลิ่น

3.น้ำส้มสายชู

เช่ นเดียวกับเบกกิ้งโซดา เพร าะน้ำส้มสายชูนั้นเป็นของที่มีประโยช น์หล ากหล าย

วิธีคือให้นำน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำอุ่นแล้วเทใส่ขวดสเปรย์ก่อนจะฉีดด้านในตู้เย็น น้ำส้มสายชูจะช่วยลบล้ างกลิ่นไม่ดี

รวมทั้งความเป็นกรดยังช่วยขจัดคร าบอาหารที่ติดแน่นอยู่ภายในได้อีกด้วย แต่อย่ าลืมเช็ ดให้สะอาดหลังจากใช้ น้ำส้มสายชูกำจัดกลิ่นในตู้เย็น

4.สารสกัดวนิล า

วิธีที่หอมหวานกว่าการใช้ น้ำส้มสายชูคือการใช้สารสกัดวนิล า โดยนำลูกสำลีไปแช่ไว้ในสารสกัดวนิล า

และทิ้งก้อนสำลีนี้ไว้ในตู้เย็น เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆ ให้กับตู้เย็น

5.มะนาว

ฝานมะนาวครึ่งลูกแล้ววางไว้ในตู้เย็นของคุณประมาณ 2-3 วัน มะนาวจะช่วยดูดกลิ่นภายในตู้เย็น

และแทนที่ด้วยกลิ่นมะนาวสด นอกจากมะนาวแล้วเปลือกส้ม หรือจะนำฟองน้ำชุบน้ำมะนาวแล้ววางไว้ในตู้เย็นแทนก็เป็นทางเลือกที่ใช้ได้เช่ นเดียวกัน