เคล็ดลับ ลดกลิ่นอับในห้องนอน

1.เปิ ดหน้าต่างระบ ายอากาศ

วิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลอย่ างไม่น่าเชื่อ ในวันหยุด

ไม่ได้ออกไปไหน การเปิดหน้าต่างเพื่อเปิ ดรับ

แสงแดดและสายลมเข้ามาหมุนเวียนภายใน

ห้องนอน จะช่วยทำให้กลิ่นต่างหายไปได้นะ
.
2.ทำความสะอาดห้องและชุดเครื่องนอน

ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง โดยใช้

เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดฟูก ส่วน

เครื่องนอนก็ผึ่งแดดเดือนละครั้งเช่ นเดียวกัน

เพื่อลดกลิ่นอับ และฆ่ าเชื้ อแบคทีเรีย
.
3.เพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรไทย

พวกตะไคร้สด ขิงสด และข่าสดมีคุณสมบัติ

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ เพร าะมีสรรพคุณ

ช่วยต้านแบคทีเรีย ช่วยลดความอับชื้น

นำมาห่อด้วยผ้าขาวบ างแบบลูกประคบ แล้ว

จึงนำไปแขวนไว้ในห้องที่มีกลิ่นอับ เคลียร์!