3วันเ กิดนี้ ดว งชะต าแข็งมาก

1. คนเกิ ดวันอาทิตย์

– คุณนั้นเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่น

โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพร าะคนเ กิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

จึงทำให้คนเ กิดวันอาทิตย์เป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่ในที่ทำงาน

– เป็นคนจริงจัง (มากไปนิดนึง) ขยัน มีความกระตือรือร้น นิสัยเหล่ านี้แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต

– ในเรื่องของความรักคนเกิ ดวันอาทิตย์นี้ใจแข็งยิ่งกว่าหินแกรนิต เพร าะรักคนย ากมากกกกกกกกกกก

อย่ างมากก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น แต่หากคุณได้รักใครสักคนแล้วก็ย ากที่จะถอนใจ

2. คนเกิ ดวันจันทร์

– ใครที่อยู่ใกล้คนเกิ ดวันจันทร์ก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเพร าะคนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนน่ารักอัธย าศัยดี ขี้เกรงใจ

จะคิดจะทำอะไรก็จะคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างตลอด ด้วยบุคลิคแบบนี้จึงทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีแต่คนอย ากจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนม

– ด้วยความที่แคร์สิ่งแวดล้อมมากเกินไป เลยทำให้คุณกล ายเป็นคนที่คิดมาก

เรื่องนิดเดียวก็เก็บเอามาคิดมากมาย แล้วเรื่องขี้น้อยใจนี้ยกให้เป็นที่หนึ่ง ชอบเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาคิด ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้

3. คนเกิ ดวันอังค าร

– คนเกิ ดวันอังค ารเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิ ดวันจันทร์แล้วจะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน

เพร าะคนเกิ ดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ที่หน้าตา แต่คนวันอังค ารหน้าตาธรรมดาพอไปวัดไปวาได้

แต่ค ารมนี้สิ !!! ช นะข าดลอย เข้าตำร าที่ว่า … ค ารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง

– ด้วยความที่ค ารมดีเลยทำให้คนเกิ ดวันอังค าร 63 % มีแฟนก่อนเพื่อน

– ความจริงคนเกิ ดวันอังค ารเป็นคนที่พูดจาสุภาพแต่ด่าคนได้เจ็บมาก ยิ่งกว่าแทงข้างหลังทะลุถึงต่อมหมวกไต

– ดูภายนอกเป็นคนซื่อ ๆ แต่ความจริงฉล าดหลบใน ช นิดที่ใครก็ตามไม่ทัน

– คนเกิ ดวันอังค ารเป็นคนที่ขยันทำงานมาก ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จะสู้ยิบตาจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

– เวล าปกติก็ดีนะ แต่ถ้าโหโมเมื่อไหร่โลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนเหมือนกัน