4วิธีใช้ตู้เย็นแบบผิด ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง

1 ปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นาน ๆ

การเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวล านานเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของตู้เย็นสั้นลง

เนื่องจากเมื่อความร้อนจากอากาศภายนอกเริ่มเข้าไปในตัวตู้เย็น คอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทำงานหนักเพื่อเร่งทำความเย็นให้กลับสู่อุณหภูมิความเย็นเดิมอีกครั้ง

ซึ่งยังส่งผลให้เปลืองไฟมากขึ้นอีกด้วย จึงควรเปิดตู้เย็นเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ซึ่งในปัจจุบันตู้เย็นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบประตูตู้เย็นโดยเป็นประตูกระจกเล็กบนบ านประตูใหญ่

2 แช่ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไปและจัดเก็บผิดวิธี

แน่นอนว่าการแช่ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไปและไม่จัดระเบียบให้ดีส่งผลให้ตู้เย็นต้องทำงานหนักขึ้น

และยังกีดขวางลมเย็น ทำให้กระจายตัวไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจทำให้อาหารสดบ างช นิดไม่ได้รับอุณหภูมิในการจัดเก็บที่เหมาะสม

และเกิ ดการเน่าเสียเร็วกว่าที่ควร ดังนั้น จึงควรหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของวัตถุดิบต่าง ๆ

อย่ างสม่ำเสมอ พร้อมจัดระเบียบอาหารภายในตู้เย็นตามประเภท

3 ติดตั้งและตั้งค่ าอุณหภูมิตู้เย็นที่ไม่เหมาะสม

การเว้นระยะห่างระหว่างตู้เย็นและผนังหรือสิ่งของอื่น ๆ

ในระยะที่น้อยเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และยังต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การติดตั้งตู้เย็นที่เหมาะสมคือ

เว้นระยะห่างจากผนังหรือเครื่องใช้อื่น ๆ มากกว่า 50 มิลลิเมตร เพื่อการระบ ายความร้อนที่ดีและความสะดวกในการเปิด-ปิด

นอกจากนี้ ยังควรตั้งค่ าอุณหภูมิภายในตู้เย็นและช่องแช่แข็งให้เหมาะสม

4 ใช้งานตู้เย็นโดยไม่ทำความสะอาดเลย

การรักษาความสะอาดภายในตู้เย็น เพื่อขจัดคร าบสกปรก กลิ่นอับ และการก่อตัวของเชื้ อโ รค

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคงความสดใหม่ให้กับอาหารสดได้ย าวนานยิ่งขึ้น

โดยควรทำความสะอาดอย่ างสม่ำเสมอและทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก

ด้วยการใช้ผ้าชุบเบกกิ้งโซดาหรือน้ำส้มสายชูละล ายน้ำและนำไปทำความสะอาดจุดสัมผัสที่มีคร าบฝังแน่นหรือจุดที่ส่งกลิ่นอับต่าง ๆ