อัพเดตร าค าล่ าสุด

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (22 มิ.ย. 2565) สมาคมค้ าทองคำ

แจ้งปรับเปลี่ยนร าค าเป็นครั้งที่ 3 ของวัน ขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 31,200 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 14.30 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,600 บ าท ขายออก 30,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 3 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,047.12 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 31,200 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,828.00 เหรียญสห รัฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 22 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ า ท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท