สภาพอากาศวันนี้

กรมอุตุนิยมเผยสภาพอากาศวันนี้ เตือน 45 จังหวัด เสี่ยงฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรง ขณะที่มีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูง 1-2 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศล าวตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคกล างตอนล่ าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก

ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบ างแห่ง

บริเวณภาคกล างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย