ต้นกระบองเพชรที่เลือก บอกนิสัยแท้จริงได้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ต้นกระบอกเพชรหมายเลข 1

เป็นคนฉล าด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่างมาพัฒนาผลงานของตนเองได้ คุณเป็นคนรักเพื่อนมาก

ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยช น์ของเพื่อนมากกว่าตัวเอง และโอเคกับการเสียสละเพื่อประโยช น์ของส่วนรวม

สิ่งที่เป็นอยู่บ่อยๆคือไม่ชอบขัดใจใคร และพร้อมเข้าหาคนอื่น สามารถพูดคุย ชวยคุย หาเรื่องคุยเก่ง

ต้นกระบอกเพชรหมายเลข 2

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ หัวรั้น มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความคิดริเริ่ม และมีความเชื่ อมั่นในความคิด

ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น ชอบฉายเดี่ยว ชอบเอาช นะผู้อื่น

คุณเป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง มีความหยิ่ง ในเวล าที่เผชิญปัญหาก็ไม่ชอบที่จะบอกมันกับใคร

คำพูดบ างครั้งค่อนข้างแข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น ตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรแอบแฝง

เวล าคุณมีความต้องการอะไรจะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร มักจะเก็บเงียบไว้ และทำมันอย่ างเงียบๆ

รักความเป็นอิสระ รักตัวเอง และเอาเเต่ใจตัวเอง ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว แต่ก็ไม่ง้อใคร แบบนี้ก็ชอบดีเหมือนกัน

ต้นกระบอกเพชรหมายเลข 3

คุณนั้นฉล าด มีความคิดสร้ างสรรค์ ชอบคิด ชอบสรรสร้ าง ชอบมีความคิดผุดขึ้นมาบ่อยๆ

เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดและวางเเผน

คุณมีเสน่ห์ที่เป็นคนมีอารมณ์สุนทรี น่าหลงไหล มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่เหมือนใครที่ไหน

คุณชอบอยู่กับเพื่อน เวล าที่ได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่เเละตรงไปตรงมาคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

คุณชอบชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ เป็นคนเบื่อง่าย

ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจแบบเดิมๆ ห้องสี่เหลี่ยมๆ ตึกเดิมๆ ความวุ่นวายในเมือง

หากถูกใครมาออกคำสั่งหรือห้ามไม่ให้ทำอะไรๆ จะไม่ชอบเอามากๆ

แม้จะไม่แสดงความไม่ชอบใจออกมา แต่มันก็มีมากล้นจนเค้ าคนนั้นรับรู้ได้เลยทีเดียว

ต้นกระบอกเพชรหมายเลข 4

คุณนั้นดูเป็นคนที่ “เห็นง่าย” แต่ “รู้จักย าก” เพร าะภายนอกดูแม้จะดูเป็นคนร่ าเริง รักความมีอิสระเสรี

ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้ าวแกร่ง ชอบอยู่กล างแจ้ง ชอบการผจญภัย ชอบเด่น เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน

แต่หากมองดูดีๆแล้วกลับดูเงียบเหงา เก็บตัว มีคนรู้จักจริงๆน้อย และเข้าถึงย าก

เนื่องจากความรักอิสระนี่แหละ จึงชอบที่จะทำอะไรเอง ลงมือทำ ชอบความคุมชีวิตของตัวเอง กำหนดเส้นทางเดินชีวิต

สิ่งที่ปร ากฏภายนอกจึงมักเป็นภาพของคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่าย รักสัตว์ สงส า รคนง่าย

เค ารพความเป็นมนุษย์ เห็นใจคนที่กำลังลำบ าก อดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน

มีความรักบ้ านและครอบครัว เป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจด้วยการแสดงออกให้รู้ว่ารัก

ต้นกระบอกเพชรหมายเลข 5

ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพความมั่นคงและความมีการศึกษาที่ดีแล้ว

คุณก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ ด้วยส ม อ งที่เป็นเลิศ

และฉล าดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม จึงทำให้คุณหาวิธีการต่างๆในแบบของตัวเองได้ไม่ย าก

ความหลักแหลมทำให้คุณมีความสามารถหล ายด้าน ทั้งเรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ปรับตัวตามยุคสมัย สังคม สถานที่

ผู้คนและสิ่งต่างๆได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปร ารถนาดีจากคนรักได้

แทบไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่าใครรักหรือเ ก ลี ย ดคุณ เพียงแต่คุณจะเก็บมันไว้ไม่เเสดงออกมา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​