หลวงพี่ฝันแป ลกเห็นพญานาค ให้ขุดพระ เจอซ่ อนอยู่ใต้ฐานเจดีย์

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเจอมีการเจอพระเก่าจำนวนมาก จึงเดินทางไปพบกับ พระไพโรจน์ มหัตพโร รองเจ้าอาวาสวัดเขาพระ ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร

อ้ างว่า ตนฝันเห็นพญานาคมาบอกให้เดินไปที่ฐานเจดีย์เก่า แล้วจะเจอกรุพระเก่า ให้ขุดขึ้นมา จะเจอพระเก่าจำนวนมาก

หลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นคิดถึงความฝัน กระทั่งช่วงสายได้เดินไปที่บริเวณฐานเจดีย์เก่าภายในวัด

ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าศิลาแลงที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ขณะที่เดินรอบๆ เจดีย์นั้น ก็ได้ยินเสียงคนกระซิบว่า ขุดตรงนี้ พระอยู่ตรงนี้ เป็นเสียงแว่วๆ เข้ามาในหู โดยไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใคร

โดยจุดที่จะขุดนั้นเป็นจุดที่มีศิลาแลงอยู่ และมีหญ้าปกคลุม จึงได้ให้พระลู กวัดมาช่วยกันขุด

ผ่านไปกว่า 1 ชั่วโมง ก็พบ ไห ดินเผาทรงแจกันสูงประมาณ 30 ซม. ในไหพบพระรูปเหมือนคล้าย พระซุ้มกอ

ซึ่งเป็นพระเครื่องดังของกำแพงเพชรสมัยก่อนจำนวนมาก ซึ่งก็ไม่อาจจะบอกได้ว่ามีความเก่าแก่ยุคใดหรือกี่สิบกี่ร้อยปี

จากนั้นได้นำขึ้นมาไว้ที่กุฏิสงฆ์ และได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ญาติโยมและชาวบ้ านที่มาทำบุญที่วัดฟัง

ต่างพากันเชื่ อว่านิมิตในความฝันของ พระไพโรจน์ เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อวัดแห่งนี้

พระไพโรจน์ กล่าวอีกว่า ได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดแล้วถึงเรื่องที่เกิ ดขึ้น ก็ประหล าดใจเหมือนกันกับสิ่งที่พบเห็น

โดยปัจจุบันวัดแห่งนี้มีความทรุ ดโทร มผุพั งไปตามกาลเวลา โดยจะหางบใดมาซ่ อมแซ มนั้นก็คงจะย ากในช่วงนี้

ส่วนพระที่ขุดพบนี้ก็เป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ถึงแม้จะเก่าหรือมีอายุมากน้อยเเค่ไหน ก็อย ากให้ญาติโยมได้เข้ามาชมบ ารมีและร่วมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันในวัดแห่งนี้

จากนี้ต่อไปก็จะนำพระที่ขุดพบทั้งหมดตั้งไว้ในวัดแห่งนี้เพื่อให้ลู กหลานได้ดูได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป

ส่วนใครจะบูชาขอโช คลาภต่างๆ ก็ไม่ว่ากัน หากมีโช คก็อย ากให้เข้ามาทำบุญซ่ อมแซ มบูรณศาสนวัตถุในวัดให้คงอยู่ต่อไปยันลู กหลาน

ส่วนชาวบ้ านทราบข่าวเริ่มเดินทางเข้ามาดูกันมากมาย