เลือกมา 1 ภาพ จะรู้หมดเลยว่าคุณเป็นแบบไหน

ภาพเเบบที่ 1

คุณมีความเป็นผู้นำสูงมาก ชอบที่จะควบคุมทุกอย่ าง เมื่อคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วคุณจะมุ่งหน้ าไปที่เป้าหมายโดยที่ไ ม่ย่ อท้อต่ออุปสร รค

คุณไ ม่ค่อยจะยอมขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆค่อนข้างเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง

คุณเป็นคนเด็ ดข าด คำไหนคำนั้น ชอบการแข่งขันหากได้รับคำท้ าแล้วคุณทุ่มสุดตัวเลยที่จะเอาชนะให้ได้

ภาพเเบบที่ 2

คุณเป็นคนเก่งและมีความเป็นผู้นำที่ดี อีกทั้งยังมีทัศนคติและวิสัยทัศน์การมองโลกที่ดีด้วยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณมักจะนึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอ

คุณยินดีรับฟังความเห็นของผู้อื่นและใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยเหตุผล แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และทำงานเป็นทีมได้ดี

ภาพเเบบที่ 3

คุณเป็นคนมีความคิดเปิดกว้าง คุณเป็นคน c r e a t i v e มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี

เป็นคนเก็บรายละเอียดได้ดีแต่ก็เป็นคนให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นที่ร่วมทำงานกับคุณ

เป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีมาก ดังนั้นเพื่อนร่วมงานต่างก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานร่วมกับคุณ

ภาพเเบบที่ 4

คุณเป็นคนประนีประนอม เอาใจเขามาใส่ใจเรา แก้ปัญหาแบบด้วยวิธีอ่อนโยนคุณเชื่ อว่าความสามัคคีในทีมจะทำให้การทำงานไปถึงเป้าหมายได้ คุณไม่ชอบการทะเล าะหรือโต้เถียง

ฉะนั้นคุณจึงหลีกเลี่ ยงที่จะขั ดแย้ งโดยที่ไ ม่จำเป็น คุณให้ความสำคัญกับความเห็นของทุกคนการกระทำ

และการตั ดสินใจของคุณนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ตั ดสินใจทำ