ร าศีนี้ ดว งเ ศ ร ษ ฐีมาเยือน รับทรั พ ย์ก้อนโต รุ่งสุดในปีนี้

ราศีพิจิก

ต้องบอกว่า ราศีพิจิก เ ป็ นราศีดาวรุ่งที่สุดใ นปีนี้ ทุกอย่ างดีมาก ทั้งการงานการเงิน

และความรัก ที่สำคัญไม่ต้องห่วงเลยเ รื่ อ งโช คลาภ มีลาภลอยย าวไปจนถึงสิ้นปีแน่นอน

เพราะพื้นด ว งของราศีพิจิกปีนี้ต้องบอกว่านอนมาผิดจากปีก่อน

แบบหน้ามือเ ป็ นมือ ต อ นนี้ถึงเวลากอบโกยได้แล้ว

ราศีพฤษภ

ช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าชาว ราศีพฤษภ ทุกอย่ างอยู่ใ นเกณฑ์เ ป็ นไปใ นทางที่ดีทั้งการงานและความรัก

แต่เ รื่ อ งการเงินที่ผ่านมาด้อยกว่าเ รื่ อ งอื่น เพราะมีเ รื่ อ งให้ต้องจ่ายตลอดเวลา

ที่แปลกก็คือต่อให้มีเ รื่ อ งต้องจ่ายเยอะแต่ก็มีจ่ ายซะทุกครั้งไป จะเรียกว่ามีปั ญห าก็ไม่เต็มปากนัก

หลังจากนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะจากนี้ไปพูดได้เต็มปากเลยว่า ราศีพฤษภ หมดห่วงเ รื่ อ งเงินได้เลย

ราศีสิงห์

ค นราศีสิงห์ที่ผ่านมาปีนี้ ถือว่าดีแต่ไม่ถึ งกั บดีมาก การงานมั่นคงครอบครัวดี

มีโช คลาภเล็กน้อยพอให้กระชุ่มกระช วย ที่หนักหนาเลยก็คือเ รื่ อ งความรัก ค นโสดก็จะโสดย าว

ไป ค นมีความรักก็ไม่ค่อยราบรื่นนักผ่านพ้นปีนี้ไปแล้ว จะดีขึ้นนิดหน่อย

แต่ก็ยังห่างจากคำว่าห ว า นแหววอยู่พอสมควร ที่จะเวิร์คสุดหลังจากนี้จนถึงเดือน

เมษายนก็คือเ รื่ อ งโช คลาภ จากที่มีโช คเล็ก น้อย มาตลอดทั้งปี

ราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์ถือว่าเ ป็ นอันดับหนึ่งเ รื่ อ งโ ชคลาภเด่นมาตลอดตั้งต้นปีที่ผ่านมาและไม่ใช่แ ค่เ รื่ อ ง

ถูกหวยร วยเบอร์เท่านั้นโ ชคด้านอื่น ก็วิ่งเข้ามาไม่ขา ดสายเ ห มื อ นกัน และจะวิ่งย าวไปยันสิ้นปี

ราศีมังกร

ราศีมังกรหนึ่งใ นราศีพ้นเคร าะห์ประจำปีนี้ แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้เรียกว่า

ด ว งดี แต่ก็ไม่ถึ งกั บแ ย่ เรียกว่าอยู่ใ นเกณฑ์พอรับได้เ มื่อเทียบกับราศีอื่นโดยเฉพาะต่อจากนี้

ไล่ย าวไปจนถึงปลายปีที่มาเน้น เลยก็คือเ รื่ อ งโช คลาภ ถือว่าเด่นมาก

ข้อมูลrugyim.

อ่านเพิ่มเติม