เลขท้ ายเบอร์โทรศั พท์บอกชะต าชีวิต

เลขท้ายเบ อร์โทรศัพท์บอกนิสั ยคุณได้อย่ างไรบ้ าง?

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว สิ่งของ หรืออะไรก็ตามมักจะต้องมีที่มาและที่ไป หรือมีเหตุมีผลในตัวเองอยู่เสมอ

แต่คุณเชื่ อหรือไม่ว่าตัวเลขสามารถบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้งานได้ หากคุณไ ม่เคยสังเกต

วันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าเลขท้ ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะบอกนิสั ยและความเป็นตัวตนของคุณได้อย่ างไรบ้ าง

พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าจะใช่และแม่นยำมากน้อยแค่ไหน

เลข 0 มีปัญญ าเฉี ยบแห ลมเฉี ยบคม มักใฝ่งานสรรค์สร้าง ชอบคิดแห วกแปลกโลก ไ ม่ค่อยเหมือนชาวบ้ าน จึงทำให้มักมีไอเดียเก๋ ๆ แปลก ๆ แหวกแนวและไ ม่ซ้ำกับใครออกมาอยู่เสมอ

เลข 1 ปากเป็นเอก เจรจาเด่น มีเสน่ ห์ในการพูด แม้จะเป็นคนพูดจาโผงผางแต่ก็จริงใ จ ไ ม่ได้มีพิ ษมีภั ยอะไร แถมยังมีความเป็นผู้นำสูง เป็นพวกหัววิชาการ จะทำอะไรต้องมีเ หตุผลมารองรับเสมอ

เลข 2 เป็นคนมองโลกในแง่บวกอยู่ตลอดเวลา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และยังถนัดด้านการให้คำปรึกษาได้อย่ างดีเลิศ

จึงทำให้มีแต่คนมักเข้ามาขอความช่วยเหลือ แนะนำว่าให้พิจารณาช่วยเป็นเคส ๆ ไป หรือระวั งไว้บ้ าง เพราะคุณอาจจะถูกเอาเปรียบหรือไ ม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลย

เลข 3 สายลุย รักการผจญภั ย ชอบท่องเที่ยว แถมยังเป็นคนกล้าได้กล้าเสี ย ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เงิน หรือแม้แต่เรื่องความรัก

เลข 4 เป็นคนบุคลิกคล่องแคล่ว เจรจาไหลลื่น พูดเก่งคุยเก่ง มีไหวพริบ แต่ให้ระวังจะไปก่อศั ตรูเพราะปากเป็นเ หตุ แนะนำว่าก่อนจะพูดอะไรให้คิดก่อนพูด

เลข 5 รักความยุติธรรมแบบสุดโต่ง แถมยังเป็นคนใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีบุคลิกที่ดูน่าเกรงขามหรือน่าเชื่ อถือต่อคนภายนอก

เลข 6 เป็นคนเจ้าสำราญ มีเสน่ ห์ดึงดูดเ พศตรงข้ามมาก คลั่ งสังคมราตรี ชอบเที่ยว อะไรที่เกี่ยวกับปาร์ตี้หรือการสังสรรค์และมีเสียงเพลงเสียงดนตรีขอให้บอก

เลข 7 เป็นนักวางแผน จริงจังกับชีวิตอยู่เสมอ มีระเบียบวินัยเคร่งครัด มักมีบุคลิกที่ดูน่าเกรงขาม เป็นคนหนักเอ าเบาสู้ มุ่งมั่น เ ด็ดเดี่ย ว กล้าได้กล้าเ สีย และไ ม่ยอมแพ้ต่ออุปสร รคอะไรง่าย ๆ

เลข 8 เป็นคนมีวาสนาดี หาเงินเก่ง และยังเป็นส ารพัดนักรัก คารมคมคาย บุคลิกดูเป็นเสือ เจ้าชู้แบบเงียบ ๆ มีชั้นเชิง เจ้าเ ล่ห์ เล่ ห์เหลี่ ยมเยอะ และทันคนอื่นอยู่เสมอ แต่มักจะอารมณ์ร้อนหรือลุ่ มห ลงมั วเม าไปกับสิ่งรอบตัวได้ง่าย

เลข 9 เป็นคนมีไหวพริบ หนักแน่นแน่วแน่ มีความเ ชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูง และยังเด่นเรื่องจิตสัมผัส สิ่งที่มองไ ม่เห็น หรือเป็นคนมีเซ้นส์ที่แม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม