อุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นทางการ ช่วงปลายสัปดาห์นี้

ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า กล่าวว่า

ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูร้อนอย่ างเป็นทางการแล้ว

ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ หรือประมาณวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

เนื่องจากลมหนาวที่แผ่ลงมาจากจีน แผ่วลงเรื่อยๆ ประกอบกับมีปัจจัยลมเปลี่ยนทิศเข้ามาแทนที่

จากที่เป็นลมหนาวพัดปกคลุมตอนบนของไทย กำลังเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้

และลมใต้ พัดเข้ามาแทนที่ ทำให้เกิ ดความชื้นและอากาศร้อน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองตามมา หรือที่เรียกว่าพายุฤดูร้อน

ซึ่งอากาศร้อนในบ้ านเรา อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียส

แต่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน บ างพื้นที่จะมีอากาศร้อนจัด

อุณหภูมิอาจแตะถึง 40-43 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทย ายังค าดว่า

ปริมาณฝนที่จะตกในฤดูร้อนจะมีประมาณ 10-20 % ของช่วงฤดูกาล ซึ่งถือว่าจะมีฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา

ข้อมุลbugaboo.

อ่านเพิ่มเติม