สิ่งของ 8 อย่ างมงคล ที่ควรมีพกติ ดตัวไว้ แล้วจะโชคดี เงินทองไหลมาเทมา

สิ่งของที่ควรมีไว้ติดตัว ติดบ้าน เสริมเรื่องด ว ง เงิน อย ากกระเป๋าตุง เงินเข้าทุกวันไม่ข า ดสาย

ต้องบอ กเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและการกระทำของเราทุก ๆ สิ่งอย่ าง เป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเอง มีสติ ขยัน

ตั้งใจทำงาน ใช้ชีวิตไม่ประมาท เท่านี้ทุกคนก็จะมีเงินทองมากมาย มีสิ่งของไหนบ้างที่เสริมด ว งให้เรา ไปดูกัน

1 แจกัน DIY หรือทำเองเรียกท รั พ ย์ อย ากจะเรียกท รั พ ย์เข้าบ้านควรจะมีแจกันที่ทำเองสักอันแล้วหาก้อนหินหลากสีมาใส่ลงไป

เช่น สีเหลือง ขาว เขียว น้ำเงิน โดยใส่ลงในแจกันเป็นชั้น ๆ เชื่อ กันว่าจะช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามาในบ้าน

2 เหรียญกษาปณ์ พกเอาไว้ 1 พวงหรือมีติดบ้านไว้จะช่วยให้ดึงดูดเงิน มาเข้ากระเป๋าของเรา จะทำให้มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือและสามารถมีรายได้หล า ยช่องทางอีกด้วย

3 ซองแดงพกติดตัวเอาไว้ จะเป็นซองเงินแดง ซองอั่งเปา หรือซองเงินอื่น ๆ ทีได้มาเป็นสีแดงควรจะพกติดตัวเอาไว้

เพราะเชื่อว่าจะยิ่งช่วยเรียกเงิน เรียกทองมาเข้ากระเป๋า อีกทั้งยังเรียกความโชคดีเข้ามาอีกด้วยนะ

4 คริสตัสเหลืองควรมีพกติดตัว ต ามความเชื่อแล้วจะช่วยดึงดูดเงินทอง เสริมให้ร่ำร ว ย มั่งคั่งและมักจะให้โชคดีเข้ามาเสมอ

เรียกเงิน เรียกทองให้เข้ามาหาคนที่พกติดตัวไว้อยู่ไม่ข า ดสาย มีเงินทองไหลมาเทมาหรือไม่กลางคืนก็ควรเอาไว้ใต้หมอนจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

5 ของขวัญวันเกิดสีแดงน้ำโชค เชื่อ กันว่าของขวัญเกิดที่เป็นสีแดงจะนำโชคดีมาให้ ไม่ว่าจะเป็นกล่องแดง กระดาษแดง ด้ายแดง

หรืออย่ างอื่นที่แดง ๆ ก็ล้วนแต่จะส่งผลดีให้กับผู้รับทั้งสิ้น เชื่อว่าจะช่วยดูดให้เงินทอง ท รั พ ย์สินเข้ามาหามากมาย

6 การให้ของแก่คนอื่น การให้นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน มันก็เป็นสิ่งดีเสมอ การมอบของให้ผู้อื่นนั้นเป็นการสะสมความสุขในใจของเรา

และทำให้คนรอบตัวดีกับเรา ทำให้เรารู้สึกดี สุขกาย สุขใจมากยิ่งขึ้น พอมีความสุขก็มีสมาธิ มีสติในการทำงานหาเงินและรับผิ ดชอบในหน้าที่ภาระของตัวเองได้ดี

7 น้ำจากตู้ก ดน้ำของธ น า ค า ร หากได้ไปธนาคารอย่ าลืมไปกดน้ำฟรี ที่ธนาคารบริการให้ดื่มน้ำ

กดมาสักแก้วแล้วกรอ กใส่ขวดไว้ กลับมาใส่เครื่องกรองในบ้านเชื่อ กันว่าจะเสริมความมั่นคง ความร่ำร ว ย และเรียกให้เงินทองเข้ามาเต็มกระเป๋า มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือ สภาพการเงินคล่องตัว

8 ลู กแก้วคริสตัลเหลืองกับต้นไผ่ ควรจะมีไผ่กวนอิมมาปลูกในบ้านและมีลูกแก้วคริสตัลเหลืองมาประดับกระถาง

จะทำให้สวยงามแต่งบ้ านสวยแล้วยังเป็นการเสริม ด ว ง ทำให้มีโชคลาภเข้ามา หนุนให้การงานดี การเงินดีตลอ ดไปอีกด้วยนะ

ที่มา horoscopedaily99

อ่านเพิ่มเติม