คาถาเงิ นล้าน สวดแล้วรว ย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเงิ นล้าน สวดแล้วรว ย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วันนี้ มีเคล็ดลั บมาบอกสิ่งเดียวที่ ทำและยึดปฏิบัติมาตลอดเวลาที่เป็นทุกข์

คือ การมีสติปัญญากับสมาธิ ในการตั้งรับปัญห าต่าง ต่าง ที่เกิ ดขึ้น และสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อย่ างรวดเร็วและเห็นผลที่สุด นั่นคือ การสวดมนต์ภาวนา

พูดกันง่าย ง่าย ถ้าเรามีสติ มีสมาธิ ปัญญาก็เกิ ด สำคัญกว่านั้น “จิตใจ” เราก็จะแน่วแน่ เข้มแข็ง ปัญห าทุกอย่ างก็จะคลี่คลายลง

ไม่ใช่จะไปกรีดร้อง โวยว าย หรือไปฆ่ าคน นั่นไ ม่ใช่ทางออก แถมยังกลับสร้างปัญห าให้มากขึ้นด้วย

แล้วปัญห าเงิน เงิน ทอง ทอง ล่ะ?? ทำอย่ างไรดี

มานี่ มาใกล้ ใกล้ จะกระซิบบอกทางลัด บอกวิธีแก้ปัญห าแบ บง่าย ง่าย ให้ลองปฏิบัติ ลองทำกันดู

และตั้งใจให้มาก มาก เดี๋ยวทุกอย่ างก็จะดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่ างไรก็ตาม ออกตัวไว้คำนึง ถ้าไ ม่เชื่อ ไ ม่ศรัทธา รบกวนข้ามไปเลยค่ะ

เพราะนี่คือการสร้างสติปัญญาและสมาธิ เพื่อรับมือกับปัญห าต่าง ต่าง และปัญห าการเงิน

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

สวดบูชา 9 จบ และอธิษฐา นขอให้มีเงิ นมีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก รรมนายเ วรเรื่อ งการเงินด้วย

แหล่งข้อมูล thairath