ถ้าหากตอนนี้ฝนต ก คุณจะเลือกร่มคันไหน จะทำนายนิสัยจากที่คุณเลือก

ถ้าคุณเลือกร่มคันที่ 1

เป็นคนที่ อารมณ์อ่อนไหว มีความกังวลตลอดเวลา,

มักเก็บตัวไม่ค่อย สุ่ ง สิ ง กับใคร ชอบอยู่บ้ านเป็นคนช่างสังเกต

มีไหวพริบ เมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมาย คุณจะเงียบไม่พูด ง่ายๆเลย เรียกว่า ว่าอารมณ์ศิลปินนั่นเอง

ถ้าคุณเลือกร่มคันที่ 2

เป็นคนที่เข้มแข็ง สดใส มีชีวิตชีวา ใจกว้าง พูดและทำอะไรรวดเร็วเสมอ

ชอบที่จะไปงานปาร์ตี้หรือร่วมกิจกร ร ม ต่างๆไม่ว่างานนั้น

จะเหนื่อยเพียงใด ก็จะทุ่มสุดตัว และในอีกมุมหนึ่งคุณเป็นมีความ

เชื่อมั่นในตัวเองสูงมักใจร้อน ส่วนเรื่องความรัก คุณนั้นเป็นคนที่เปิดเผ ย จริงใจกับคนรักเสมอ

ถ้าคุณเลือกร่มคันที่ 3

เป็นคนชอบความสงบ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา

แล้วสามารถแก้ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี คนให้ความเคารพนับถือ มีความคิดที่เป็นของตัวเองเสมอ

และเมื่อไรที่ความคิดของคุณไม่ตรงกับใครเขา คุณก็จะไม่แสดงอาก ารใดๆ

ทั้งนั้น จะเก็บไว้ในใจอย่ างเดียวคุณมีความทะเยอทะ

ย าน จริงจังกับชีวิต และคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียว โรแมนติก และ โ ก ร ธ ง่ายหายเร็ว

ถ้าคุณเลือกร่มคันที่ 4

เป็นคนที่ สงบและเยือกเย็น เป็นคนใจดี ใจเย็นและใจกว้าง

คุณเป็นคนไม่ค่อยกังวลกับอะไรสักเท่าไหร่คุณชอบที่จะอยู่

อย่ างสงบสุขเป็นคนสบ ายๆ ง่ายๆ แต่คุณเองนั้น ไม่ช อ บ

อยู่คนเดียว ไม่ช อ บ ทะเล า ะ กับใคร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง

ส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกนัก แต่เมื่อรักแล้วก็จะรักเลย ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ

ข้อมูลverrysmilejung.