อนุมัติเงิ นเข้าแล้ว ล่าสุดวันนี้ต่อคิวกดเงิ นกันเป็นแถว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหหนึ่งเรื่องราวการช่วยเหลือที่มีคนต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับวันเงิ นเข้าบัตรคนจนเดือนกันย ายน จะเข้าวันไหน

และมีสิทธิ์อะไรบ้ างนั้นตามทีมงาน siamnews ไปดูกันเลยจ้า

1.ค่ าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

ค่ ารถโดยสารประจำทางของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้า 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเทพฯ

และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธย า,

สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ

จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงิ นที่กำหนด

โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แต่ไม่เกินวงเงิ นที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2.วงเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร ในร้านค้ าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้ าอื่นๆ

ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

จะได้รับวงเงิ นทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แต่ต้องไม่เกินวงเงิ นที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเ งิน 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรา ยได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ

จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ

ไปซื้อก๊าซกับร้านค้ าที่ร่วมร ายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงิ นที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

4.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บ าทต่อคนต่อเดือน

สามารถใช้ได้ในร้านค้ าที่เข้าร่วมร ายการ โดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ลงทะเบีย นเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้

วันที่ 15 กันย ายน 2563

5.คืนเงิ นภาษีมูลค่ าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่เติมเงิ นเข้าบัตรฯ และใช้เงิ นจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

หรือร้านค้ าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม 2563

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money)

ของบัตรคนจน ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเ งินสด

หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้ าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

แต่ยอดเงิ นคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บ าทต่อเดือน เช่น

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บ าท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บ าท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บ าท

18 กันย ายน 2563

6.ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์คือ

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าท และลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงิ นสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในวันที่ 18 กันย ายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเ งินสดใช้ได้เลย

7.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท

และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเ งินสดให้กลับเข้า

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 กันย ายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงิ นสดได้เลย

อย ากสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รออีกแป๊บ

สำหรับประชาชนที่ต้องการลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขอให้รอติดตามฟังข่าว โดยเชื่อว่า จะมีการประกาศเงื่อนไขและ

เปิดให้ลงทะเบี ยนรอบใหม่ในเร็วๆ นี้ ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563

ข้อมูลsiamnews