โปรแก รมเม อร์หนุ่ มทิ้งเงิ นเดือน 6 หมื่นมาเลี้ ยงเป็ ดเก็บไ ข่ขายรับเงิ นวันละ 1พัน

ใครๆ ก็ฝันอຢากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ านนอกที่จากมาทำงานในเมือ งหลวง

ไม่ต่างกันกับ ชีวิตโปรแก รมเม อร์ที่คุณจักรกรินทร์ทำมาโดยตลอด

ไม่เว้นแม้แต่ทุกอาชีพในห้องแอร์ ล้วนแล้วแต่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเต อร์

เป็นเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงในเวลาหนึ่งวัน

ยิ่งถ้าเป็นชีวิตในกรุงต้องรีบตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปขึ้นรถให้ทันเข้างาน

นอกจากนั้นยังต้องเสี ยเวลากับรถติดบนท้องถนนอีกเป็นชั่วโมง

ช่วงแรกของการทำงานมันก็ตื่นเต้น แต่พอทำไปนานๆ เข้าก็เริ่มเบื่อชีวิตที่วุ่นวายนี้

บังเอิญทีมงานปริญญาชีวิตได้เห็นโพสต์ในเฟสบุ๊ค ซึ่งระบุว่า “ไ ข่เป็ดสดๆครับผม

ส่งตรงถึงมือคุณลู กค้ าทุกวัน ร ายได้วันละพันกว่าบ าท ผมว่า ตจว.

อยู่ได้แบบสบ ายๆเลยครับ รา ยจ่ายน้อยมากครับ” นี่คือข้อความของคุณจักรกรินทร์

ต้นตระกูลโฆษณา ที่ได้โพสต์บนเฟสบุ๊คส่วนตัวของเขา พร้ อมภาพสมาชิกเป็ด

นอกจากภาพจะน่าสนใจ ข้อความก็ดูจะเชิญชวนให้อ่านไม่น้อย ลึกไปกว่านั้น

เขาบอกว่ามีร ายได้วันละพันกว่าบ าท อยู่ต่างจังหวัดได้สบ ายๆ

จึงทำให้ปริญญาชีวิตตาลุกวาวจนต้องหาข้อมูลเพิ่มเลยทีเดียว

คุณจักรกรินทร์ ต้นตระกูลโฆษณา หรือคุณเอ็ม หนุ่มวัย 35 ปี

เรียนจบคณะวิทย าศาสตร์ วิทย าการคอมพิวเตอร์ มหาวิทย าลัยรามคำแหง

อดีตเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายไอที บริษัทขายรถแท๊กซี่แห่งหนึ่ง

เงิ นเดือน 6O,OOO บ าท นอกจากนั้นยังสวมบทบ าททจ้าของฟาร์มเป็ด และไ ก่ไ ข่ อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ

คุณเอ็มเกิ ดและเติบโตมาในครอบครัวทำไร่อ้อย ทำนา เข้ามาเรียนกรุงเทพฯ

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งเรียนจบมหาวิทย าลัย

ก็ยังทำงานอยู่ในเมืองหลวง ช่วยเหลือครอบครัวด้ว ยการส่งเงิ นกลับไปจุนเจือ

เมื่อปี 55 เขาได้ซื้อไ ก่ไ ข่พันธุ์โรดไอแลนด์ 2OO ตัว ราค าตัวละ 185 บ าท

ให้แม่ช่วยเลี้ยงที่จังหวัดชัยภูมิ เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ให้กินข้าวโพด

ข้าวเปลือก รำข้าว ไ ก่เจริญเติบโตดี ออกไ ข่ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 7O-8O ฟอง ขายมีรา ยได้ทุกวัน

หลังจากเลี้ยงไ ก่ไ ข่ได้ราว 3 ปี ปลายปี 58 ได้ซื้อเป็ ดปลดระวาง

(คือเป็ดที่เค้ าจะเอาไป เ ชื อ ด เพราะมีอาຢุเกิน 5 ปี) มาเลี้ยง

ขุนจนอ้วน สามารถออกไ ข่ให้ได้ด้วย และไปซื้อเป็ดสาวพันธุ์กากีแคมเบลมาเพิ่มซื้อมา

5OO ตัว ลงทุนเกือบ 1 แสนบ าทเป็นเงิ นโบนัสจากการทำงานทั้งหมด”

ข้อมูลparinyacheewit