ร าค าทองยังพุ่งขึ้นไม่หยุด

ร าค าทองไทยวันนี้ เปิ ดตล าดปรับร าค าเพิ่มขึ้น 50 บ าท ส่งผลให้ร าค าทองคำแท่งขายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท

14 ก.ย. 64 สมาคมค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าค าทองไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.28 น. ร าค าปรับเพิ่มขึ้น 50 บ าท

โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,800 บ าท ขายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ร าค าทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เมื่อวานปรับขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแพ ร่ระบ าดของไวรัสCV

สายพันธุ์เดลต าเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรั พย์ปลอดภั ย

อย่ างไรก็ดีการแข็งค่ าของเงิ นดอลล าร์เป็นปัจจัยลบต่อร าค าทองคำและทำให้ร าค าทองคำไม่สามารถยืนที่เหนือระดับ 1,800 ดอลล า ร์ได้

ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ซื้อทองคำ 0.4 ตันเมื่อวาน หลังจากขายทองคำ 0.35 ตันโดยในสัปดาห์ผ่านมา

คืนนี้สหรั ฐจะประกาศดัชนีร าค าผู้บริโภคเดือนส.ค. ตล าดค าดจะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบร ายเดือน

และเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบร ายปี หลังจากสหรั ฐ ประกาศดัชนีร าค าผู้ผลิตเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 8.3%

เมื่อเทียบร ายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นว่าอัตร าเงินเฟ้อสหรั ฐยังคงเร่งตัวสูงขึ้น

และอาจจะทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะเร่งปรับลดวงเงินมาตรการ QE และเร่งขึ้นอัตร าดอกเบี้ย

แนวโน้มร าค าทองคำ Spot ค าดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,800 ดอลล าร์ ซึ่งทองคำมีแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลล าร์

และ 1,770 ดอลล าร์ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,800 ดอลล าร์ และ 1,810-1,815 ดอลล าร์

ข้อมูลpptvhd36.