ร าค าทองพุ่งสูงสุดในรอบเดือน

ร าค าทองวันนี้ (15 ก.ย.) ปรับร าค าขึ้น 250 บ าท เปรียบเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.)

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,650 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ

ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 9:25 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 28,150 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 28,650 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,804.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 15 ก.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ข้อมูลprachachat.