ร าค าทองวันนี้ รีบขาย

ร าค าทองวันนี้ สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 15ตุล าคม 2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อเวล า 09.26 น.

คงที่ ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,150.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,250.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,636.68 บ าท ขายออกบ าทละ 28,750.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 14 ตุล าคม 2564 สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 5 ครั้ง เพิ่มขึ้น 350 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 28,150.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,250.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,636.68 บ าท ขายออกบ าทละ 28,750.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่ าของดอลล าร์

และการร่วงลงของอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตล าด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.

เพิ่มขึ้น 3.2 ดอลล าร์ หรือ 0.18% ปิดที่ 1,797.9 ดอลล าร์/ออนซ์

ข้อมูลthansettakij.