ร าค าทองผันผวนไม่หยุด

ร าค าทองวันนี้ สมาคมค้ าทองคำ เปิดตลาดวันจันทร์ รีบดูเลย ไม่เพิ่มไม่ลด

เมื่อเทียบร าค าปิดวานนี้ เผย ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 29,150 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 29 พ.ย.2564 คงที่ เทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 29,150 บ าท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ

สมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพร่เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,550 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,650 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านร าค าทองรูปพรรณ

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,030.84 บ าท ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 29,150 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,793.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 29 พ.ย.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 28,550 บ าท

•ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 28,030.84 บ าท

•ขายออก บ าทละ 29,150 บ าท

ข้อมูล.khaosod