ประกาศฉบับที่ 4 เตือน 14 จว. ฝนถล่ม

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย

(มีผลกระทบวันที่ 1 ธันวาคม 2564) ฉบับที่ 4 ระบุว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะ

เคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง

ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

บริเวณจังหวัดชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี

ยะลา นร าธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ประชาช นที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตร ายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง

ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ข้อมูลsiamstreet.