5ร าศีที่ช่วงนี้ มีเกณฑ์ถูกห ว ย ร ว ย เฮง

ต้องเรียกได้ว่า ใกล้เวลาทำหรับผู้คนรอคอย

คอห วยก็คงไม่พลาดที่จะเสาะหาเลขเด็ ดเพื่อมาเสี่ ยงโช ค หวังเป็นเศรษฐีคนใ หม่

ซึ่งการเสี่ ยงโช คนี้ก็ต้องพึ่งดว งอีกด้วย โดยครั้งนี้หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

หมอดูชื่อดังได้ออกมาทำนายทายทัก แถมยังบอกใบ้ที่มาขอเลขให้คอหว ยไม่พลาดที่จะไปเสี่ ยงโ ชค

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 5ร าศี มีเกณฑ์ถูกหว ย รว ย เฮง จะมีโช คลาภ

ไม่ว่าจะเป็นโช คลาภในด้านของการเสี่ ยงโช ค โช คลาภในด้านของการติดต่อ ประสานงาน ซึ่งมีร าศีดังนี้

ร าศีเมถุน: ในช่วงนี้เป็นจังหวะพ้นเคร าะห์พ้นโศก ดาวอาทิตย์โคจรในเกณฑ์ที่ดี

เรือนการเ งินมีดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนการเงิ น มีโอกาสถูกห วยจากเพศตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือวันเกิ ดของคนที่ชอบ

ร าศีสิงห์: มีดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งอยู่แล้ว เพร าะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโช คลาถจากดาวพฤหัส

ซึ่งเป็นดาวประธานศุภเคร าะห์ และด วงพฤหัสในช่วงนี้ ระยะองศาให้แก่ร าศีสิงห์มากเป็นพิเศษด้วย

มีเกณฑ์ได้โช คลาภมาจากอายุ เบอร์โทรศัพท์ บ้ านเลขที่ของบิดามารดา

ร าศีพิจิก: ร าศีนี้มีร าหูเล็งอยู่ก็จริง แต่ยังมีดาวพฤหัสเป็นปทุมเกณฑ์ เพร าะฉะนั้น

พิจิกยังมีเกณฑ์มีโช ค แต่เป็นโช คเกี่ยวกับตัวคุณ อายุ เบอร์โทรศัพท์ บัตรประชาช น รหัสบัตรเอทีเอ็ม จะนำโ ชค

ร าศีธนู: มีดาวเสาร์โคจรในเรือนการเงิ นได้ตำแหน่ง ที่สำคัญเลย ยังมีดาวอาทิตย์มาเล็ง

ซึ่งดาวอาทิตย์นั้น เป็นคู่มิตรแก่เจ้าเรือนร าศีของร าศีธนูด้วย รถร าของคุณ

จะนำโช ค รวถึงเลขเก่าๆที่เสี่ ยงแล้วไม่ถูก เอามาเสี่ ยงใหม่

ร าศีกุมภ์: เนื่องจากดาวพฤหัสทับ และถามว่าเลขนั้น จะเป็นเลขอะไร

โดยมาจากเลข 3ตัวหน้าโทรศัพท์ของคุณ จะเป็นตัวเลขที่เลยจาก 08 มาสามตัวตรงๆ