ร าค าน้ำมันปรับขึ้นหนัก

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (1 ธ.ค.) ตามข้อมูลจากบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 30.45 บ าท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 30.18 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ายที่ร าค า 28.24 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 28.24 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.26 บ าท

สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 05.51 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.45 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.18 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 28.94 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 23.29 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.24 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 28.24 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 28.24 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.26 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ข้อมุลprachachat.