ทองปรับลดฮวบอีกวัน

ร าค าทองวันนี้ สมาคมค้ าทองคำ เผย ขยับลงแรงอีกวัน รีบเลย

เทียบร าค าปิดวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา เผย ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,900 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 1 ธ.ค.2564 ร่วงลง 250 บ าท เทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,900 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก

สมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่านเว็บไซต์เมื่อเวลา 09.22 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,300 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 28,400 บ าท

ตามประกาศครั้งล่าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,788.28 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 28,900 บ าท ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,780.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 1 ธ.ค.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 28,300 บ าท

•ขายออก บ าทละ 28,400 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 27,788.28 บ าท

•ขายออก บ าทละ 28,900 บ าท

ข้อมลkhaosod