ใครมีนำมาขา ย เหรี ยญ 10 พ.ศ.ตามที่บอก ให้เลย 500,000 บ าท

เรียกได้ว่าเป็นเ รื่ อ งราวที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเ รื่ อ งราวของราคาเหรี ยญที่ขณะนี้มีการรับซื้อเหรี ยญกันในราค าสูง

ซึ่งล่าสุดเพจที่ใช้ชื่อว่า ซื้อขายเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม By Gig โดยได้ระบุข้อความว่า

รับซื้อเหรี ยญตาม พ.ศ. ต่อไปนี้

รับซื้อจริงให้ราค าตามสภาพเหรี ยญใครมีส่งรูปมาให้ผมดูได้เลยครับ

#เ งิ นแสน #เ งิ นล้านอาจจะอยู่ในบ้ านพี่เช็ คดูเลยครับ ราค าสูงผมไปซื้อถึงหน้าบ้ าน

รับซื้อตลอดนะครับ #จะเหรี ยญหรือธนบัตร #ของเก่า #ของสะสม #ให้ราค าสูง

โพสต์ดังกล่าว

เหรียญ 10 ราค า 500,000 บ าท

ข้อมูลdaysnews247

อ่านเพิ่มเติม